AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  innogy Stoen Operator i Urząd m.st. Warszawy wyznaczają wspólne cele dla miasta

2019.05.30

innogy Stoen Operator i Urząd m.st. Warszawy wyznaczają wspólne cele dla miasta

  • innogy Stoen Operator we współpracy z Urzędem miasta stołecznego Warszawy zorganizował konferencję „Wspólne cele dla Warszawy” nt. wyzwań w obszarze energetyki przy realizacji nowych inwestycji miejskich w stolicy
  • Spotkanie dotyczyło trzech bloków tematycznych: inwestycje i przyłączenia, nieruchomości, a także kolizje
  • Efektem końcowym konferencji było podpisanie przez innogy Stoen Operator i Urząd m.st. Warszawy listu intencyjnego, którego celem jest usprawnienie przebiegu inwestycji związanych z przebudową i rozbudowąsieci elektroenergetycznych

innogy Stoen Operator i Urząd miasta stołecznego Warszawy umacniają współpracę na rzecz usprawnienia realizacji inwestycji związanych z siecią elektroenergetyczną w Warszawie. Podczas konferencji „Wspólne cele dla Warszawy”, w której udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z metropolii warszawskiej, w dniu 30 maja b.r. przeprowadzone zostały warsztaty z zakresu inwestycji miejskich i przyłączeń, nieruchomości oraz kolizji. Uczestnicy zapoznawali się z zasadami efektywnego procesowania realizowanych inwestycji, a także reagowania na wyzwania pojawiające się w obszarze kolizji prowadzonych prac inwestycyjnych z siecią elektroenergetyczną.

Wynikiem całodniowej konferencji było podpisanie przez innogy Stoen Operator oraz miasto stołeczne Warszawa listu intencyjnego, w którym zadeklarowano wolę pogłębionej współpracy w zakresie regularnej wymiany informacji o planowanych i prowadzonych działaniach. Lepsza komunikacja w tym zakresie wpłynie na usprawnienie realizacji inwestycji energetycznych w Warszawie.

Podpisanie listu intencyjnego z Urzędem m.st. Warszawy to bardzo ważny krok nie tylko dla naszej spółki, ale też dla wszystkich mieszkańców stolicy i okolic. Dzięki usprawnieniu naszej współpracy i przyspieszeniu miejskich inwestycji, będziemy mogli nie tylko efektywnie działać, ale również – w długofalowej perspektywie – wspólnie zwiększać wśród warszawiaków świadomość dotyczącą korzyści płynących z wykorzystania energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, rozwoju sektora elektromobilności oraz rozwiązań z obszaru smart city – powiedział Robert Stelmaszczyk, Prezes Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Wierzę, że podpisany dziś list intencyjny przełoży się wprost na jeszcze sprawniejszą współpracę z naszym partnerem energetycznym. Przede wszystkim w obszarze kolizji z siecią elektroenergetyczną podczas prowadzonych przez miasto inwestycji. Dobra współpraca w tym zakresie z pewnością przełoży się w najbliższej przyszłości na korzyści dla warszawiaków. Przede wszystkim krótsze terminy realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych i szybsze oddawanie ich do użytku – mówi Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Zasady współpracy oraz informacje dotyczące przedsięwzięć podejmowanych na podstawie listu intencyjnego zostaną uregulowane w formie odrębnego porozumienia, które zawarte zostanie do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Na jego podstawie powołana zostanie grupa robocza, w skład której wejdą przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy oraz innogy Stoen Operator. Zadaniem grupy roboczej będzie wypracowanie szczegółowych zasad współpracy pomiędzy Stronami oraz podległymi im jednostkami miejskimi i wydziałami.

W dalszej perspektywie realizowane będą także przyjazne środowisku działania popularyzujące rozwiązania z zakresu wykorzystywania energii z OZE oraz ekologiczne, alternatywne środki poruszania się po mieście.

***

Dodatkowe informacje dla mediów:                                       

Biuro prasowe innogy:                                      +48 (22) 821 41 51

Email:                                                                   biuro.prasowe@innogy.com