/  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 15/B/8/2018

2019.04.25

Karta aktualizacji IRiESD nr 15/B/8/2018

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.21.2018.PSt z dnia 18 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 15/B/8/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Niniejsze zmiany IRiESD wynikają z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017r., poz. 1148 ze zmianami), z ustawy Prawo energetyczne art. 9g)  w szczególności w zakresie wymagań technicznych dla mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagań najnowszych norm polskich.

Zgodnie z powyższą decyzją Karta aktualizacji nr 15/B/8/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 22 kwietnia 2019 roku.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 15/B/8/2018
[plik PDF 0.79 MB] Pobierz >
Decyzja Prezesa URE nr DRR.WRE.4321.21.2018.PSt z dnia 18 kwietnia 2019 r.
[plik PDF 0.39 MB] Pobierz >