AKTUALIZACJA z 4.06.2020 r. - od 8 czerwca zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 25.05 - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2020.04.30

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator.

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z konieczności dostosowania tego dokumentu do zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”):

  • wprowadzonych Kartą Aktualizacji nr CK/10/2020 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 30 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.2.2020.PSt.
  • wprowadzonych Kartą Aktualizacji nr CO/4/2020 IRiESP – Część ogólna zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt
  • wprowadzonych Kartą Aktualizacji nr CK/11/2020 IRiESP – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt
  • wprowadzonych Kartą Aktualizacji nr CB/27/2020 IRiESP – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („URE”) z dnia 3 kwietnia 2020 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2020.PSt

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji kartą aktualizacji nr 23/B/13/2020 oraz o zgłaszanie na załączonym formularzu ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 14.05.2020 r. włącznie.
 

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogę elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD 23/B/13/2020
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Formularz zgloszenia uwag do karty nr 23/B/13/2020
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >