/  O nas

O nas

Zarządzamy siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizujemy zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną.

Obecnie dostarczamy energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, utrzymujemy najwyższe standardy pracy sieci.

innogy Stoen Operator nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Piękna 46
00-672 Warszawa
NIP: 525 238 60 94
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000270640
Nr konta: 27124062471111000049786116
Wysokość kapitału zakładowego: 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości)

Zarząd

Robert Stelmaszczyk

Prezes Zarządu

Od marca 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (poprzednia nazwa RWE Stoen Operator Sp. z o.o.). Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Od 1998 do 2003 roku był Dyrektorem Branży Energetyki i Prokurentem Siemens Sp. z o.o. w Polsce odpowiedzialnym za całą ofertę urządzeń i usług dla wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii.

Przedtem był Dyrektorem Oddziału Utilities firmy Landis & Gyr Sp. z o.o., która została przejęta przez Siemens i dostarczała systemy pomiarowo rozliczeniowe energii. Później pracował jako Prezes Zarządu Polish Energy Partners S.A., niezależnego producenta energii.

W latach 1991 - 1997 pracował jako Dyrektor Sprzedaży i Rozwoju dla Europy Centralnej i Wschodniej w Westinghouse Electric Corporation odpowiedzialny za systemy automatyki dla wytwarzania energii.

Jarosław Malicki

Członek Zarządu

Od 1 marca 2017 pełni funkcję Członka Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W roku 2008 rozpoczął pracę w RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (obecna nazwa: innogy Stoen Operator Sp. z o.o.), gdzie do roku 2017 był Prokurentem oraz Dyrektorem odpowiedzialnym za resort Usługi Sieciowe, a od roku 2012 również za resort Realizacja Inwestycji Sieciowych.

W latach 1994 - 2008 pracował w Siemens Sp. z o.o., na początku w obszarze sprzedaży dla sektora przesyłu i rozdziału energii elektrycznej, a od roku 2001 był Dyrektorem Finansowym Branży Energetyki.

Sieć

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na terenie Warszawy. Sieć pod względem obszarowym nie jest rozległa, jednak innogy Stoen Operator dostarcza energię do ponad 1 mln 15 tys. Odbiorców. Dokonując wielu modernizacji i inwestycji w nowe obiekty posiadamy najnowocześniejszą sieć dystrybucyjną w Polsce mogącą sprostać rosnącym wymaganiom Klientów.

Specyfikacje techniczne

IRiESD

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr DRR-4321-58(6)/2013/MKo4 z dnia 13 grudnia 2013 r., zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującą na terenie RWE Stoen Operator Sp. z o.o. (aktualnie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.)

Dowiedz się więcej >

Program zgodności

Program Zgodności jest zbiorem zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych.

Dowiedz się więcej >

Kodeks dobrych praktyk

Kodeks ma na celu w możliwie przejrzysty sposób przybliżyć Odbiorcom zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a także pokazać różnicę pomiędzy działalnością Sprzedawców, Dystrybutorów i Wytwórców energii elektrycznej.

Dowiedz się więcej >