/  O nas  /  Sieć

Linie elektroenergetyczne

Linie 220 kV (NN)

napowietrzne: 8 km (dwutorowa, w tym praca 1 toru na napięciu 110 kV)


Linie 110 kV (WN)

napowietrzne: 380 km (w przeliczeniu na jeden tor)
kablowe: 117 km


Linie 15 kV (SN)

napowietrzne: 289 km
kablowe: 7326 km


Linie 0,4 kV (nN)

napowietrzne: 1328 km (bez przyłączy)
kablowe: 5520 km (bez przyłączy)


Stacje elektroenergetyczne o napięciu górnym

220 kV:

1 stacja


110 kV:

40 stacji


15 kV:

6405 stacji


1-10 kV:

16 stacji

Ze względu na rozwój aglomeracji warszawskiej przedstawione dane ciągle ulegają zmianie, sieć jest stale rozbudowywana i modernizowana, co pozwala na utrzymywanie wysokich standardów dostaw energii do wszystkich naszych Klientów.

Wielkość dostępnej mocy przyłączeniowej

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt. 2 Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator przedstawia wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV.
 

Zestawienie informacji dot. wytwórców energii

Zgodnie z art. 7 ust. 8l pkt.1. Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przedstawia zestawienie informacji dotyczących podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV.

Gospodarka remontowa

Zgodnie z art. 16 ust. 17 Ustawy Prawo Energetyczne, innogy Stoen Operator przedstawia Ogólny plan innogyStoen Operator Sp. z o.o. w zakresie gospodarki remontowej oraz plan remontów na rok 2017.

 

Zapotrzebowanie mocy czynnej innogy Stoen Operator z dnia ...

Wybierz dzień:

Zapotrzebowanie mocy czynnej z dnia: ...

Godzina Moc [MW]
Ładuję dane...

Statystyki z dnia: ...

Zapotrzebowanie min: ...
Zapotrzebowanie max: ...
Średnie zapotrzebowanie: ...

Wskaźniki przerw dane za 2016 rok

Zgodnie z zapisami w rozporządzeniu MG z dnia 4 maja 2007 roku i późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (DZ. U. Nr 93, poz 623 oraz z 2008 r. Nr 30, poz. 178 oraz nr 162, poz 1005)

Liczba klientów - 997447

Wskaźnik Przerwy planowane Przerwy nieplanowane RAZEM
SAIDI bez katastrofalnych (min) 12,55 58,30 70,85
SAIDI z przerwami katastrofalnymi (min) 12,55 61,40 73,95
SAIFI bez przerw katastrofalnych 0,13 0,88 1,01
SAIFI z przerwami katastrofalnymi 0,13 0,89 1,02
MAIFI 0,04 0,55 0,59
  • SAIDI - wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej
  • SAIFI - wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich
  • MAIFI - wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich