Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Projektowanie i Wykonawstwo  /  Uzgadnianie projektów  /  Uzgadnianie układów pomiarowych

Uzgadnianie układów pomiarowych

Zgodnie z zapisami zawartymi w technicznych warunkach przyłączenia w przypadku prowadzenia inwestycji, które łączą się z wybudowaniem lub zamontowaniem nowych układów pomiarowych, a także w przypadku modernizacji istniejących instalacji wewnętrznych należy dokonać uzgodnienia projektu układu pomiarowego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

W celu uzgodnienia projektu układu pomiarowego bezpośredniego, półpośredniego lub pośredniego należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Rysunki projektowe (schematy zasilania w min. 3 egz.);
  2. Techniczne warunki przyłączenia;
  3. Kopię obustronnie podpisanej umowy przyłączeniowej;
  4. Upoważnienie dla projektanta od inwestora do uzgodnienia dokumentacji projektowej;
  5. Uzgodnienie przyłącza elektroenergetycznego (w wyjątkowych przypadkach na życzenie osoby uzgadniającej).

Gdzie mam się zgłosić?

Dokumenty dostarcz do Biura Projektowego innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przy ul. Rudzkiej 18 w Warszawie – w recepcji budynku poproś o kontakt z pracownikiem Biura Projektowego.

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Inwestycje Sieciowe SN i nN – Pracownia Projektowa
tel. (22) 821 56 21
uzgadnianie.projektow@innogy.com