Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Projektowanie i Wykonawstwo

Szanowni Państwo, w poniższych zakładkach znajdą Państwo materiały informacyjne, do których należy się bezwzględnie stosować. Zwracamy jednak uwagę, że za rozwiązania projektowe oraz realizację robót w terenie odpowiadają odpowiednio projektant i wykonawca robót

Uzgadnianie projektów

 • przyłączenia kolizje, modernizacje sieci
 • układy pomiarowe
 • zabezpieczenia skrzyżowań i zbliżeń do kabli iSO
 • uzgadnianie tras projektowanych sieci elektroenergetycznych
 • materiały informacyjno-szkoleniowe

Tytuły prawne do nieruchomości

 • karta służebności
 • karty negocjacji
 • ważne dokumenty
 • materiały informacyjno-szkoleniowe

Przewodnik dla projektanta

 • mapa podróży
 • gdzie i do kogo
 • komunikaty

Rejestr kwalifikowanych wykonawców - certyfikaty
Za pomocą niniejszego formularza możesz złożyć wniosek o wydanie certyfikatu lub wystąpić o jego odnowienie.

Dane majątkowe sieci

Ofertę kierujemy do:

 • firm prowadzących prace eksploatacyjne urządzeń inżynieryjnych (np. telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, wodociągowych itp.) na terenie Warszawy
 • inwestorów prowadzących prace budowlane
 • biur projektowych (zajmujących się projektowaniem m.in. sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, projektami budynków i innych obiektów)
 • rozpoczynających budowę zarówno do firm, jak i klientów indywidualnych

Specyfikacje techniczne

Standardy dot. WN, SN, nN:

 • linie napowietrzne i osprzęt
 • kable i osprzęt
 • rozdzielnie
 • układy pomiarowe
 • kryteria przyłączania