Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  RODO

Inspektor Ochrony Danych
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dominik Swat
e-mail: iod_operator@innogy.com
adres do korespondencji: ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa
(dopiskiem “Inspektor Ochrony Danych”)

RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

Sprawdź, w jakim celu i w jaki sposób innogy Stoen Operator Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe oraz dowiedz się więcej na temat przysługujących Ci w tym zakresie praw. Zapoznaj się z poniższymi dokumentami, a w przypadku wątpliwości skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Obowiązek informacyjny innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny – umowy przyłączeniowe
[plik PDF 1.38 MB] Pobierz >
Obowiązek informacyjny – umowy kompleksowe
[plik PDF 0.30 MB] Pobierz >
Obowiązek informacyjny – umowy dystrybucyjne
[plik PDF 0.90 MB] Pobierz >
Obowiązek informacyjny – umowy pozostałe
[plik PDF 0.44 MB] Pobierz >
Obowiązek informacyjny – wnioski i żądania
[plik PDF 0.90 MB] Pobierz >
Obowiązek informacyjny – eksploatacja infrastruktury sieciowej
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >

Wnioski - dane osobowe

Wniosek o przeniesienie danych osobowych
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Wniosek o sprostowanie danych osobowych
[plik PDF 0.16 MB] Pobierz >
Wniosek o kopię danych osobowych
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >