Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Taryfy  /  Gospodarstwo domowe / Grupa taryfowa C

Aktualne stawki dystrybucyjne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Grupa taryfowa C11

Stawki C11

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

jednostrefowy

0,1520

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

4,43

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,73

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Grupa taryfowa C12a

Stawki C12a

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

szczytowy

0,1794

pozaszcztowy

0,0955

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

4,43

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,73

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 

Miesiące

Strefy szczytowe

Strefy pozaszczytowe

Od 1 kwietnia do 30 września

8:00 - 11:00 i 20:00 - 21:00

11:00 - 20:00 i 21:00 - 8:00

Od 1 października do 31 marca

8:00 - 11:00 i 17:00 - 21:00

11:00 - 17:00 i 21:00 - 8:00

Grupa taryfowa C12b

Stawki C12b

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

0,1912

nocny

0,0596

Składni stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

4,43

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,73

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00

13:00 - 15:00 i 22:00 - 6:00