Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Taryfy  /  Przedsiębiorca / Grupa taryfowa A

Aktualne stawki dystrybucyjne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Grupa taryfowa A21

Stawki A21

netto

stawka jakościowa [zł/MWh]

10,18

składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

13,50

składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

6,48

stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,20*

stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

20,55

stawka opłaty OZE [zł/MW]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

* stawka opłaty przejściowej wynosi 0,06 zł na miesiąc na kW mocy umownej - w odniesieniu do odborców końcowych, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o rozwiązaniu KDT)

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Grupa taryfowa A23

Stawki A23

netto

stawka jakościowa [zł/MWh]

10,18

składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh]

7,02

składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

8,09

stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,20*

stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

20,55

stawka opłaty OZE [zł/MW]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

* stawka opłaty przejściowej wynosi 0,06 zł na miesiąc na kW mocy umownej - w odniesieniu do odborców końcowych, których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy, w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust.1 pkt 3 ustawy o rozwiązaniu KDT)

Podane ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nr strefy

Strefa doby

Lato

(od 1 kwietnia do 30 września)

Zima

(od 1 października do 31 marca)

1.

Szczyt przedpołudniowy

7:00 - 13:00

7:00 - 13:00

2.

Szczyt popołudniowy

19:00 - 22:00

16:00 - 21:00

3.

Pozostałe godziny doby*

13:00 - 19:00

22:00 - 7:00

13:00 - 16:00

21:00 - 7:00

* W grupie taryfowej A23, o ile urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe będące w posiadaniu odbiorcy na to pozwalają, do strefy trzeciej (pozostałe godziny doby) zaliczane są wszystkie godziny (cała doba) sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy