Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Projektowanie i Wykonawstwo  /  Uzgadnianie projektów

Inwestycje Sieciowe SN i nN – Pracownia Projektowa
tel. (22) 821 56 21
uzgadnianie.projektow@innogy.com

Projekty przyłączy elektroenergetycznych

Zgodnie z obowiązującymi procedurami innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wszystkie projekty budowlano-wykonawcze dotyczące naszej sieci (projekty przyłączeniowe, usunięcia kolizji, zabezpieczeń kabli, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznej) powinny zostać uzgodnione w Pracowni Projektowej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Projekty usunięcia kolizji

Zgodnie z obowiązującymi w innogy Stoen Operator Sp. z o.o. procedurami wszystkie projekty budowlano-wykonawcze dotyczące naszej sieci (projekty przyłączeniowe, usunięcia kolizji, zabezpieczeń kabli, budowy, rozbudowy, przebudowy sieci elektroenergetycznej) powinny zostać uzgodnione w Pracowni Projektowej innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Projekty zabezpiecznia kabli innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Przy sporządzaniu dokumentacji technicznej, w której występują zbliżenia i skrzyżowania z siecią elektroenergetyczną należącą do innogy Stoen Operator Sp. z o.o., przed przystąpieniem do prac w pobliżu tej sieci, konieczne jest wykonanie projektu zabezpieczenia kabli energetycznych przed uszkodzeniem.

Uzgadnianie układów pomiarowych

Zgodnie z zapisami zawartymi w technicznych warunkach przyłączenia w przypadku prowadzenia inwestycji, które łączą się z wybudowaniem lub zamontowaniem nowych układów pomiarowych, a także w przypadku modernizacji istniejących instalacji wewnętrznych należy dokonać uzgodnienia projektu układu pomiarowego w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Dokumenty do pobrania

Opracowanie projektu

 • Lokalizacja złącza kablowego wraz z szafką pomiarową

  [plik DOC 0.04 MB] Pobierz >

 • Załącznik nr 1 do lokalizacji złącza

  [plik DOC 0.04 MB] Pobierz >

 • Załącznik nr 2 do lokalizacji złącza

  [plik DOC 0.09 MB] Pobierz >

Zobacz pozostałe >

Uzgodnienie i przekazanie uzgodnionego projektu

 • Zlecenie uzgodnienia projektu

  [plik DOC 0.05 MB] Pobierz >

 • Protokół odbioru dokumentacji projektowej

  [plik DOC 0.05 MB] Pobierz >

 • Protokół odbioru usługi geodezyjnej 2020 innogy

  [plik DOC 0.04 MB] Pobierz >

Wytyczne

 • Wytyczne Techniczne Budowy Sieci SN i nn

  [plik PDF 0.46 MB] Pobierz >

 • Warunki techniczne rozwiązań w pobliżu i skrzyżowaniu z siecią ciepłowniczą

  [plik PDF 0.73 MB] Pobierz >

 • Warunki techniczne rozwiązań w pobliżu i skrzyżowaniu z siecią gazową

  [plik PDF 0.14 MB] Pobierz >