Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  O nas  /  Współpraca z firmami telekomunikacyjnymi

Dnia 12.02.2021 została wydana Decyzja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej określająca warunki dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie słupów elektroenergetycznych linii niskiego i średniego napięcia dla innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Decyzja zaczęła obowiązywać od dnia 23.05.2021 r.

Zawarcie Umowy Ramowej wynikającej z Decyzji następuje na pisemny wniosek Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego, skierowany na adres telekomunikacja@innogy.com

Dokumenty do pobrania

Wzór umowy ramowej
[plik PDF 0.88 MB] Pobierz >