TARYFY

Poniżej prezentujemy Państwu aktualne stawki dla dystrybucji energii elektrycznej obowiązujące w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Stawki opłaty przejściowej, stawki jakościowe oraz stawka opłaty OZE zostały zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.8.2016.JSz z dnia 16.12.2016 r. i obowiązują od 1 stycznia 2017 r.

W pozostałym zakresie Taryfa została zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WPR.4211.3.13.2016 z dnia 29.12.2016 r. i obowiązuje od 12 lutego 2017 r.