O nas

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

innogy Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Firma rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną.

Obecnie dostarczamy energię 978 tysiącom Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, utrzymujemy najwyższe standardy pracy sieci.

innogy Stoen Operator nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.


innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 
ul. Piękna 46 
00-672 Warszawa
NIP: 525 238 60 94
Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000270640
Nr konta: 27124062471111000049786116
Wysokość kapitału zakładowego: 2 628 938 750,00 zł (wpłacony w całości)