Wzory umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla osób fizycznych zawierających niniejszą umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową

 • Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - konsumenci z grupą taryfową G

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Ogólne Warunki świadczenia usługi dystrybucji - konsumenci z grupą taryfową G (ważne do 20.04.2017 r.)

  PDF[plik PDF0.9 MB]pobierz>

 • Ogólne Warunki świadczenia usługi dystrybucji - konsumenci z grupą taryfową G (ważne od 21.04.2017 r.)

  PDF[plik PDF0.5 MB]pobierz>

 • Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - konsumenci z grupą taryfową C1x

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Ogólne Warunki świadczenia usługi dystrybucji - konsumenci z grupą taryfową C1x (ważne do 20.04.2017 r.)

  PDF[plik PDF0.9 MB]pobierz>

 • Ogólne Warunki świadczenia usługi dystrybucji - konsumenci z grupą taryfową C1x (ważne od 21.04.2017 r.)

  PDF[plik PDF0.4 MB]pobierz>

 • Wyciąg z IRiESD

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Wyciąg z Taryfy innogy Stoen Operator dla grupy taryfowej G - obowiązuje do 11.02.2017 r.

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Wyciąg z Taryfy innogy Stoen Operator dla grupy taryfowej G - obowiązuje od 12.02.2017 r.

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Pouczenie o prawie odstąpienia

  PDF[plik PDF62 KB]pobierz>

 • Wzór oświadczenia o odstąpieniu

  PDF[plik PDF67 KB]pobierz>

 

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

 • Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia lub zmiany sprzedawcy odkupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej - mikroinstalacja

  PDF[plik PDF74 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 3 - Wzór oświadczenia Wytwórcy o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji i zmianach dotyczących mikroinstalacji

  PDF[plik PDF0.6 MB]pobierz>

 • Ogólne Warunki Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Wyciąg z IRiESD

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 

Wzór wypowiedzeń umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej za pośrednictwem sieci elektroenergetycznej

 • Demontaż licznika

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Przejęcie Punktu Poboru Przez Innego Odbiorcę

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Zawarcie nowej umowy

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii elektrycznej

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>