Wzory umów o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla URD typu Wytwórca

 • Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - dla Wytwórców

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej - dla Wytwórców

  PDF[plik PDF0.2 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 1 - Zgłoszenie ustanowienia/zmiany POB

  PDF[plik PDF0.7 MB]pobierz>

 • Załącznik nr 2 - Instrukcja współpracy ruchowej

  PDF[plik PDF87 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 3 - Charakterystyka elektroenergetyczna obiektu Wytwórcy uwzględniająca dane układu pomiarowego

  PDF[plik PDF136 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 4 - Wykaz osób upoważnionych do wymiany informacji pomiędzy stronami niniejszej umowy. Kody POB, URDW, kody OSD

  PDF[plik PDF100 KB]pobierz>

 • Załącznik nr 5 - Specyfikacja techniczna urządzeń wytwórczych

  PDF[plik PDF140 KB]pobierz>