Pobierz pliki

  • Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej – krok po kroku[plik PDF85 KB]pobierz>
  • Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej/zmiany sprzedawcy[plik PDF0.7 MB]pobierz>
  • Instrukcja Obsługi Systemu Zmiany Sprzedawcy innSZS/UR[plik FILE4.0 MB]pobierz>
  • innogy Stoen Operator Korzystanie z serwera sFTP[plik PDF0.2 MB]pobierz>
  • Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.5 obowiązująca do 30.07.2017 r.)[plik PDF0.2 MB]pobierz>
  • Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.6 obowiązująca od 31.07.2017 r.)[plik PDF0.2 MB]pobierz>
  • Oświadczenie URD o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne do 20.04.2017 r.)[plik PDF2.7 MB]pobierz>
  • Oświadczenie URD o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 21.04.2017 r.)[plik PDF2.2 MB]pobierz>
  • Wzór pełnomocnictwa dla OSD, umożliwiającego zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej[plik PDF87 KB]pobierz>

System zmiany sprzedawcy

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wdrożył System Zmiany
Sprzedawcy, którego wersja dostępna jest pod poniższym linkiem:

Dostęp do danych pomiarowych

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wdrożył system SKOME/UR umożliwiający dostęp do danych pomiarowych, który jest dostępny pod poniższym linkiem:

Zalogowanie się do wyżej wskazanych systemów możliwe jest po złożeniu odpowiedniego wniosku do innogy Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego „loginu” i „hasła dostępu”. Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi przez każdego ze Sprzedawców.