Pobierz pliki

  • Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej/zmiany sprzedawcy[plik PDF0.7 MB]pobierz>
  • innogy Stoen Operator Korzystanie z serwera sFTP[plik PDF0.2 MB]pobierz>
  • Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.5 obowiązująca do 30.07.2017 r.)[plik PDF0.2 MB]pobierz>
  • Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.6 obowiązująca od 31.07.2017 r.)[plik PDF0.2 MB]pobierz>
  • Oświadczenie URD o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne do 30.11.2017 r.)[plik PDF2.2 MB]pobierz>
  • Oświadczenie URD o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 1.12.2017 r.)[plik PDF2.2 MB]pobierz>
  • Wzór pełnomocnictwa dla OSD, umożliwiającego zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej (obowiązuje do 30.11.2017 r.)[plik PDF87 KB]pobierz>
  • Wzór pełnomocnictwa dla OSD, umożliwiającego zawarcie rezerwowej umowy kompleksowej (obowiązuje od 1.12.2017 r.)[plik PDF47 KB]pobierz>

System zmiany sprzedawcy - innSZS/UR

Dostęp do danych pomiarowych

Zalogowanie się do wyżej wskazanych systemów możliwe jest po złożeniu odpowiedniego wniosku do innogy Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego „loginu” i „hasła dostępu”. Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi przez każdego ze Sprzedawców.

Instrukcję obsługi systemu zmiany sprzedawcy innSZS/UR można pobrać po zalogowaniu do systemu innSZS/UR,
pod przyciskiem "Pomoc".