Proces przyłączenia do sieci

Etapy procesu

1. Decydujesz się na przyłączenie - określasz swoją moc przyłączeniową przejdź do tego etapu

2. Wypełniasz odpowiedni dla siebie wniosek

3. Do wniosku dołączasz niezbędne dokumenty i składasz wniosek przejdź do tego etapu

4. Oczekujesz na swoje warunki
przyłączenia
przejdź do tego etapu

5. Otrzymujesz umowę i akceptujesz
warunki przyłączenia
przejdź do tego etapu

6. Zawierasz umowę

7. Realizacja warunków przyłączenia przejdź do tego etapu

8. Podpisanie umowy dystrybucyjnej
i sprzedażowej
przejdź do tego etapu

9. Korzystasz z energii
elektrycznej
przejdź do tego etapu