Pobierz plik

  • Wniosek o zmianę mocy umownej lub zmianę grupy taryfowej[plik PDF0.7 MB]pobierz>
  • Wniosek dotyczący planu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej[plik PDF0.2 MB]pobierz>

Zmiana mocy jest dla osób, których
zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrosło.

 

Za każdy kilowat dodatkowej mocy przyłączeniowej musisz zapłacić:

jeśli jesteś w grupie przyłączeniowej IV i V

  • 62 zł 23 gr netto dla przyłączy kablowych
  • 39 zł 37 gr netto - dla przyłączy napowietrznych

jeśli jesteś w grupie przyłączeniowej VI

  • 7 zł 86 gr. netto
 

Zmiana mocy umownej w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej nie wymaga wydania warunków przyłączenia, natomiast zwiększenie mocy umownej ponad poziom istniejącej mocy przyłączeniowej wymaga złożenia wniosku i zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci. W obu przypadkach może się okazać, że konieczne będzie dostosowanie układu pomiarowego i zabezpieczeń do nowych parametrów.

Opcja zmiany mocy umownej dostępna jest dla osób, które chcą:

  • Podłączyć nowe urządzenia elektryczne, np. kuchenkę, silnik do bramy lub bojler elektryczny.
  • Odłączyć nieużywane urządzenia, w związku z czym, mogą obniżyć dotychczasową moc umowną.

Zmiana mocy umownej realizowana jest przez Serwis Techniczny innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Rudzka 18.

Szczegółowe koszty określa Taryfa Dla Dystrybucji Energii Elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (rozdz. 4)
Zwiększenie mocy przyłączeniowej wymaga złożenia wniosku i zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci. 

Zmniejszenie mocy

Zmniejszenie mocy umownej w trakcie roku obowiązywania taryfy skutkuje zwiększeniem składnika stałego stawki sieciowej o 10% dla całego okresu objętego korektą.

Zwiększenie mocy umownej

Zwiększenie mocy umownej w granicach mocy przyłączeniowej nie skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty niż ta wynikająca z iloczynu wartości zamówionej mocy ponad dotychczasową moc umowną i stawek Taryfy innogy Stoen Operator.

 

Szczegółowych informacji dotyczących kosztów zmniejszania i zwiększania mocy umownej udziela Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja innogy Stoen Operator Sp. z o.o. ul. Rudzka 18..