Inteligentne liczniki - Realny Wymiar Energii

Realny Wymiar Energii to program, w ramach którego innogy Stoen Operator zainstaluje 100 tys. inteligentnych liczników na Pradze-Południe. Montaże potrwają do końca 2015 r.

Wszelkie informacje dotyczące wymian i obsługi inteligentnych liczników można uzyskać pod numerem infolinii innogy Stoen Operator: 22 821 31 31.


Instalacja inteligentnych liczników jest elementem długofalowego planu rozwoju inteligentnych sieci, który innogy Stoen Operator będzie realizował stopniowo w latach 2014–2020. Plan ten wpisuje się w wymogi Unii Europejskiej, która stawia na efektywność energetyczną. Wymogi te określają, że do 2020 r. 80 proc. odbiorców powinno mieć zainstalowane nowe urządzenie pomiarowe.   

Kluczowe informacje na temat programu Realny Wymiar Energii:

 • zostanie wymienionych 100 tys. liczników,
 • wymiana potrwa od września 2014 r. do końca 2015 r.,
 • zostanie zmodernizowanych 440 stacji średniego napięcia,
 • do komunikacji liczników z bazą danych zostaną wykorzystane kable zasilające istniejącą instalację elektryczną oraz sieć teleinformatyczna,
 • do realizacji projektu zostaną wykorzystane międzynarodowe doświadczenia innogy oraz informacje zebrane w programach pilotażowych, w tym „Inteligentna Energia RWE”,
 • montaż liczników będzie przeprowadzany przez wykwalifikowanych, certyfikowanych pracowników.

Korzyści z wdrożenia inteligentnych liczników

Nowe możliwości pojawią się wraz ze wzrostem liczby zamontowanych liczników, wtedy też szczegółowe dane dotyczące poboru energii z nowych urządzeń zaczną być przekazywane do Twojego sprzedawcy energii. Będzie to możliwe najwcześniej od II półrocza 2015 r.

 

Jak działa inteligentny licznik?

Zasada działania dotychczas stosowanych liczników i inteligentnych urządzeń jest podobna. Inteligentne liczniki wyróżnia możliwość zdalnego pozyskiwania danych dotyczących zużycia energii oraz ich zdalnej obsługi. Z wyglądu nie różnią się od tradycyjnych liczników elektronicznych. Sama instalacja licznika to dopiero początek, a pełne wykorzystanie możliwości całego systemu będzie możliwe dopiero w przyszłości.

 

Wymiana licznika

Informacja o planowanych terminach wymian liczników będzie wywieszona
na 5 dni wcześniej w miejscu ogólnodostępnym w danej lokalizacji.

 • wymiana licznika jest bezpłatna,
 • wymiana licznika nie powoduje zmiany warunków umowy,
  nie wiąże się z podpisywaniem umowy ani aneksu,
 • pracownik dokonujący wymiany licznika ma imienny identyfikator.
 

Bezpieczeństwo danych pomiarowych

Jedną z głównych funkcji inteligentnych liczników jest możliwość zdalnego przesyłu danych dotyczących zużycia energii. Dane z licznika będą automatycznie odczytywane, nie częściej niż co 15 minut, a następnie z dobowym opóźnieniem przesyłane za pośrednictwem sieci do innogy Stoen Operator. Informacje te będą szyfrowane i traktowane tak jak dane osobowe. Bez zgody Klienta nie będą mogły być udostępnione nikomu poza sprzedawcą energii, z którym Klient ma podpisaną umowę.

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Dokumenty do pobrania:

 • Praskie informacje

  PDF[plik PDF3.5 MB]pobierz>

 • Informacje o liczniku

  PDF[plik PDF0.8 MB]pobierz>