Krok 3: Weryfikacja innogy Stoen Operator

W ciągu kilkunastu dni otrzymasz pismo stwierdzające możliwość przyłączenia, a w przypadku niekompletności dokumentów − informację o potrzebie ich uzupełnienia.

Ważne informacje

Pismo od innogy Stoen Operator zawiera w szczególności:


• potwierdzenie możliwości przyłączenia,
• informacje o dalszych krokach procesu przyłączeniowego,
• informację o prowadzeniu rozliczeń ze sprzedawcą na podstawie umowy kompleksowej,
• kanały kontaktu w dalszych etapach przyłączenia.


W przypadku braku spełnienia wymagań dla przyłączenia mikroinstalacji w trybie zgłoszenia, innogy Stoen Operator prześle informacje o możliwości przyłączenia w innym trybie.