Proces przyłączenia mikroinstalacji na obszarze innogy Stoen Operator

Prosumenci lub Odbiorcy korzystający ze zmiany sprzedawcy (przyłączenie na podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia).

Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy o OZE, prosumentem jest Odbiorca końcowy, dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia przejdź do tego etapu

2. Oczekiwanie na umowę i warunki przyłączenia przejdź do tego etapu

3. Podpisanie umowy o przyłączenie przejdź do tego etapu

4. Oczekiwanie na realizację umowy o przyłączenie przejdź do tego etapu

5. Uzgodnienie sposobu przyłączenia mikroinstalacji przejdź do tego etapu

6. Montaż mikroinstalacji przejdź do tego etapu

7. Zawarcie umowy regulującej pobór energii elektrycznej z sieci dystrybucyjnej przejdź do tego etapu

8. Zawarcie umowy regulującej wprowadzanie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej przejdź do tego etapu

9. Realizacja przyłączenia przejdź do tego etapu