Proces przyłączenia mikroinstalacji na obszarze innogy Stoen Operator

Prosumenci – art. 2 pkt. 27a ustawy o OZE (przyłączenie na podstawie zgłoszenia – art. 7 ust. 8d4 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.)).


1. Montaż instalacji przejdź do tego etapu

2. Zgłoszenie przyłączenia przejdź do tego etapu

3. Weryfikacja
innogy Stoen Operator
przejdź do tego etapu

4. Realizacja przyłączenia przejdź do tego etapu