Proces przyłączenia mikroinstalacji na obszarze innogy Stoen Operator

Zgodnie z art. 2 pkt 27a ustawy o OZE, prosumentem jest Odbiorca końcowy, dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji, w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą, regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.


1. Montaż instalacji przejdź do tego etapu

2. Zgłoszenie przyłączenia przejdź do tego etapu

3. Weryfikacja
innogy Stoen Operator
przejdź do tego etapu

4. Realizacja przyłączenia przejdź do tego etapu