Proces przyłączenia mikroinstalacji na obszarze innogy Stoen Operator

Odbiorcy pobierający energię na podstawie umowy rozdzielonej - korzystający z zasady TPA (przyłączenie na podstawie zgłoszenia − art.7 ust. 8d4 ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059 z późn. zm.)).


1. Montaż instalacji przejdź do tego etapu

2. Zgłoszenie przyłączenia przejdź do tego etapu

3. Weryfikacja
innogy Stoen Operator
przejdź do tego etapu

4. Zawarcie umowy ze sprzedawcą przejdź do tego etapu

5. Podpisanie umowy dystrybucji z innogy Stoen Operator przejdź do tego etapu

6. Realizacja przyłączenia przejdź do tego etapu