Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Informacja o zmianie w rozliczeniach opłaty mocowej od 19 czerwca 2021 r.

2021.06.23

Informacja o zmianie w rozliczeniach opłaty mocowej od 19 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 19 czerwca 2021 r. wprowadzony zostaje zmieniony sposób rozliczeń w zakresie pobierania opłaty mocowej.

Opłatą zryczałtowaną zależną od rocznego zużycia energii będą objęci odbiorcy końcowi:

  • rozliczający się na podstawie grupy taryfowej G przyłączeni do sieci niskiego napięcia;
  • rozliczający się na podstawie grupy taryfowej R bez względu na poziom napięcia do którego są przyłączeni;
  • rozliczający się w pozostałych grupach taryfowych przyłączeni do sieci niskiego napięcia o mocy umownej do 16 kW włącznie.

według następujących progów zużycia rocznego i odpowiednich stawek:

a)   poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 1,87 zł na miesiąc;

b)   od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 4,48 zł na miesiąc;

c)   powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 7,47 zł na miesiąc;

d)   powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 10,46 zł na miesiąc.

Pozostali odbiorcy niewymienieni powyżej będą rozliczani według ustalonej przez Prezesa URE stawki 0,0762 zł/kWh za każdą kilowatogodzinę energii pobranej w wyznaczonych godzinach doby, o których mowa w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 58/2020z dnia 19 listopada 2020 r.

Powyższe oznacza, iż na fakturach odbiorców, dla których zmienił się sposób rozliczania opłaty mocowej za okres czerwca 2021 r.

pojawi się częściowe rozliczenie opłaty mocowej według zasad ustalonych od 1 stycznia 2021 r. do 18 czerwca 2021 oraz odrębnie według nowowprowadzonej zasady od 19 czerwca br.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu pod adresem: operator@innogy.com lub pod numerem telefonu: 22 821 31 31.