Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 12/B/6/2017

2017.05.09

Karta aktualizacji IRiESD nr 12/B/6/2017

Szanowni Państwo,

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.5.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 12/B/6/2017 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 
Zmiany zawarte w niniejszej Karcie dotyczą:
a) wprowadzenia zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP,
b) związanych ze świadczeniem tej usługi, zasad i wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu przekazywania danych pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed – dotyczy przekazywania danych pomiarowych przez OSDn do innogy Stoen Operator oraz przez innogy Stoen Operator do OSP.
 
Zgodnie z powyższą decyzją wyżej wymieniona Karta aktualizacji do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązywać będzie od 1 maja 2017 r.

Dokumenty do pobrania

Karta aktualizacji IRiESD nr 12-B-6-2017
[plik PDF 0.74 MB] Pobierz >