Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD związanej z Generalnymi Umowami Dystrybucji

2018.05.14

Konsultacje społeczne Karty Aktualizacji IRiESD związanej z Generalnymi Umowami Dystrybucji

Zrzeszonych w PTPiREE pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych tj. Enea Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR SA, PGE Dystrybucja SA, innogy Stoen Operator Sp. z o.o. oraz TAURON Dystrybucja SA, rozpoczyna proces konsultacji społecznych Karty aktualizacji Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (KA IRiESD) związanej z Generalnymi Umowami Dystrybucji (GUD). Projekty KA IRiESD zostały wystawione na stronach internetowych każdego z OSD. Zaproponowane zmiany IRiESD są efektem rozmów prowadzonych przez PTPiREE (w imieniu ww. OSD) oraz OSDnEE, TOE i KIGEIT, przy udziale przedstawicieli URE. Zmiany mają za zadanie doprecyzowanie dotychczasowych zapisów IRiESD, szczególnie w kontekście uregulowań wynikających z umów GUD.
 
Karty aktualizacji IRiESD oraz ich proces konsultacji społecznych zostały przygotowane i będą przeprowadzone zgodnie z art. 9g Ustawy Prawo energetyczne. W trakcie trwania procesu konsultacji społecznych KA IRiESD, zostanie zorganizowane seminarium dla uczestników rynku poświęcone omówieniu zmian zawartych w Karcie.
 
W związku z powyższym zapraszamy do udziału w ww. seminarium poświęconym omówieniu zmian zawartym w KA IRiESD związanych z GUD, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 r. w Warszawie w hotelu Mercure, ul. Złota 48/54, sala Sonata.
 
Agenda seminarium przedstawia się następująco:
godz.11.00 - otwarcie seminarium
godz. 11.10 - prezentacja zmian IRiESD
godz. 13.00 – przerwa
godz. 13.30 - pytania do przedstawionych zmian IRiESD
godz. 14.00 - zakończenie seminarium
 
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres nowinska@ptpiree.pl   – zgłoszenia prosimy przesyłać najpóźniej do dnia 18 maja 2018 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w seminarium mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby z jednej firmy.