Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2021 r.

2021.10.06

Nowe Standardy wymiany informacji innogy Stoen Operator Sp. z o.o. obowiązujące od 1 października 2021 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami pkt D.1.9. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na naszej stronie internetowej pod adresem: http://innogystoenoperator.pl/pl/strona/przedsiebiorstwa-obrotu-energia została udostępniona zaktualizowana wersja dokumentu Standardy Wymiany Informacji (wersja 1.12).

Modyfikacja dokumentu podyktowana jest zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2021 poz. 1505)

W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z nowymi Standardami Wymiany Informacji oraz stosowanie ich od dnia 1 października 2021 r. Do tej daty obowiązuje dotychczasowa wersja dokumentu (wersja 1.11), którą również znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.