Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

2018.11.09

Projekt nowej Karty aktualizacji IRiESD

Uprzejmie informujemy, że innogy Stoen Operator Sp. z o.o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 18/B/10/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (KA IRiESD) wynikają ze zmian IRiESP zatwierdzonych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22.10.2018 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/19/2018).

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 18/B/10/2018 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 23 listopada 2018 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: iriesd@innogy.com lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny, korzystając z załączonego formularza.

Dokumenty do pobrania

Projekt karty aktualizacji IRiESD 18/B/10/2018
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Formularz zgłoszenia uwag do karty nr 18/B/10/2018
[plik DOC 0.05 MB] Pobierz >