Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Aktualności  /  Karta aktualizacji IRiESD nr 26/B/14/2021

2021.05.04

Karta aktualizacji IRiESD nr 26/B/14/2021

Szanowni Państwo,

zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.4.2021.AOr.JPa2 z dnia 22 kwietnia 2021 r., została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 26/B/14/2021 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”) obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Przedstawione w niniejszej Karcie aktualizacji zmiany zapisów IRiESD wynikają z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. 2020 poz. 2370).

Karta aktualizacji nr 26/B/14/2021 IRiESD obowiązywać będzie od dnia 7 maja  2021 roku.

Dokumenty do pobrania

Decyzja URE + Karta aktualizacji IRiESD nr 26/B/14/2021
[plik PDF 0.44 MB] Pobierz >