/  Aktualności

30 lipca 2019

innogy Stoen Operator realizuje projekt SMART Grid finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Firma innogy Stoen Operator uruchomiła projekt montażu urządzeń do poprawy detekcji uszkodzeń w sieci SN.

Czytaj dalej >

18 lipca 2019

Informacja o Kodeksie Sieci dot. przyłączenia odbioru (NC DC)

W związku z wejściem w życie od 18.08.2019 r. stosowania wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (NC DC) informujemy, że w zakładce Partnerzy / Kodeksy sieci i rynkowe zostały zamieszczone dokumenty i procedury dotyczące przyłączania instalacji i systemów objętych powyższym rozporządzeniem.

Czytaj dalej >

15 lipca 2019

Spotkanie informacyjne na temat nowych procedur dla OSDn i OSDp

W sierpniu i wrześniu zaczną obowiązywać odpowiednio zapisy kodeksu sieci NC DC, zawierające wymogi dotyczące przyłączania nowych odbiorów do sieci oraz NC HVDC zawierające wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego.

Czytaj dalej >

30 maja 2019

innogy Stoen Operator i Urząd m.st. Warszawy wyznaczają wspólne cele dla miasta

innogy Stoen Operator i Urząd miasta stołecznego Warszawy umacniają współpracę na rzecz usprawnienia realizacji inwestycji związanych z siecią elektroenergetyczną w Warszawie.

Czytaj dalej >

26 kwietnia 2019

Informacja o Kodeksach Sieci NC RfG

W związku z wejściem w życie od 27.04.2019 r. stosowania wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) informujemy, że w zakładce Partnerzy / Kodeksy sieci i rynkowe zostały zamieszczone dokumenty i procedury dotyczące przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie z powyższym rozporządzeniem.

Czytaj dalej >

25 kwietnia 2019

Karta aktualizacji IRiESD nr 15/B/8/2018

zgodnie decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRE.4321.21.2018.PSt z dnia 18 kwietnia 2019 r. została zatwierdzona Karta aktualizacji nr 15/B/8/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 

Czytaj dalej >