Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Dokumenty  /  Kategoria: Poziom SN/nN - Stacje

Kategoria: Poziom SN/nN - Stacje

Specyfikacja techniczna przekładników prądowych AMI
[plik PDF 0.50 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna szafek MBS
[plik PDF 0.57 MB] Pobierz >
Stacje kontenerowe SN/nN z obsługą zewnętrzną
[plik PDF 0.62 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna miejskich stacji dwutransformatorowych 15-04 kV (bez transformatorów) (SOM-ST-2005-06)
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna lokalizacji miejskich stacji transformatorowych wolnostojących wbudowanych na poziomie
[plik PDF 2.05 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna drzwi stalowych do stacji transformatorowych (SM-ST-2007-03)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna budynków stacji transformatorowych 15-04 kV typu słup ogłoszeniowy (SOM-ST-2004-10)
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna budynków stacji transformatorowych 15-04 kV (SOM-ST-2004-13)
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna aparatury nn dla miejskich stacji transformatorowych (SM-ST-2009-16)
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna aparatury SN dla miejskich stacji transformatorowych (SM-ST-2007-1)
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna układu rejestrującego parametry systemu elektroenergetycznego nn (SM-ST-2005-13)
[plik PDF 0.13 MB] Pobierz >
Specyfikacja techniczna miejskich stacji transformatorowych podziemnych 15-04 kV (bez transformatorów) (SM-ST-2009-08)
[plik PDF 0.12 MB] Pobierz >
Transformatory rozdzielcze olejowe SN/nN
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Rozdzielnice niskiego napięcia dla stacji SN/nN
[plik PDF 0.72 MB] Pobierz >
Standard dla urządzeń Smart Grid (NS/ST/2020/11)
[plik PDF 0.64 MB] Pobierz >
Standard Transformatory rozdzielcze suche SN/nN (NS/ST/2020/12)
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Standard Rozdzielnic w izolacji SF6 (NS/ST/2020/13)
[plik PDF 0.31 MB] Pobierz >
Układy uziomowe nN i SN
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >