Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Kodeksy sieci i rynkowe

24 czerwca 2021

Komunikat przypominający postanowienia kodeku sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

Zgodnie z postanowieniami opublikowanego dokumentu pt. "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG),  przypominamy, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci,  akceptowane natomiast będą w ramach tego procesu

Czytaj dalej >

27 kwietnia 2021

Zmiany w procedurze wykorzystania certyfikatów w celu przyłączania modułów wytwarzania energii

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (kodeks NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A.

Czytaj dalej >

23 czerwca 2020

Zmiany w procedurze wykorzystania certyfikatów w celu przyłączania modułów wytwarzania energii

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2020 r. planujemy wejście w życie nowej wersji dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych" opracowanego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG), który reguluje zasady wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania do sieci następujących OSD i OSP zrzeszonych w ramach PTPiREE: Enea Operator. Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR S.A., innogy Stoen Operator Sp. z o.o., PGE Dystrybucja S.A., TAURON Dystrybucja S.A. oraz PSE S.A

Czytaj dalej >

28 stycznia 2020

Zbiór wymagań technicznych dla modułów wytwarzania energii typu A

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 27.04.2019 r. wymagań, wynikających z Kodeksu sieci dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Kodeks Sieci RfG), wprowadzonego Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14.04.2016 roku, innogy Stoen Operator przedstawia dokument będący zbiorem wymagań technicznych wynikających z ww. rozporządzenia (w tym także z opracowanych na bazie przepisów Kodeksu przez operatorów systemów wymogów ogólnego stosowania) w stosunku do modułów wytwarzania typu A, tj. których moc maksymalna wynosi co najmniej 0,8 kW, ale jest mniejsza niż 200 kW.
 

Czytaj dalej >

09 września 2019

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego oraz systemów HVDC

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego wymogami NC HVDC w przypadku modernizacji lub wymiany Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (plik do pobrania) Załącznik do powiadomienia – Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany modułu parku...

Czytaj dalej >

16 sierpnia 2019

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru – Procedury wynikające z Kodeksu

Procedury wynikające z Kodeksu: Procedura objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy wymogami NC DC w przypadku modernizacji lub wymiany urządzeń Procedura (plik do pobrania) Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie urządzeń mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne istniejącego systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu innego niż system przesyłowy (plik do pobrania) Załącznik...

Czytaj dalej >