/  Komunikaty rynkowe REMIT

Obecnie brak Pilnych Komunikatów Rynkowych

Data dodania: 16 czerwca 2015

Rozporządzenie

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. na podstawie art. 4 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U.UE.L.2011.326.1), rozporządzenie REMIT, jest zobowiązana publikować informacje wewnętrzne. Uczestnicy rynku skutecznie i w odpowiednim czasie podają do publicznej wiadomości posiadane przez nich informacje wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstwa lub instalacji, których...

Czytaj dalej >