Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

innogy Stoen Operator jako operator elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej na terenie Warszawy dba o bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do klientów jak również o bezpieczeństwo osób, które znajdują się lub mogą znaleźć się nieświadomie w pobliżu urządzeń będących pod napięciem.

Odstępstwa od normalnego stanu pracy sieci elektroenergetycznej mogą czasem stwarzać zagrożenie zarówno dla nas samych jak i dla osób postronnych. Powodem tego mogą być np. gwałtowne anomalie atmosferyczne lub nieuprawnione działania osób trzecich skutkujące uszkodzeniem samych urządzeń lub stworzeniem łatwego dostępu do nich.

Poniżej znajdą Państwo wskazówki, w jaki sposób należy postępować będąc w pobliżu urządzeń energetycznych.

Linie napowietrzne

 • Pod żadnym pozorem nie dotykać zerwanego lub opuszczonego przewodu.Pod żadnym pozorem nie dotykać i nie zbliżać się do drzew, konstrukcji wsporczych , ogrodzeń itp. na których leży lub z którymi styka się przewód.
 • Zachować bezpieczną odległość (przynajmniej 3 metry) od miejsc jak wyżej.
 • Pilnie zadzwonić pod numer 22 821 31 31 z informacją o zerwanych lub opuszczonych przewodach ( w przypadku problemu z połączeniem zawiadomić policję lub zgłosić zdarzenie pod numer 112). W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres miejsca zdarzenia.
 • Zaczekać na przyjazd służb technicznych innogy Stoen Operator (do 20 minut od wezwania).
 • Informować inne osoby przechodzące obok o istniejącym niebezpieczeństwie.
 • O ile istnieją możliwości techniczne - dostęp do przewodów zabezpieczyć poprzez wygrodzenie, oznaczenie, zamknięcie terenu posesji itp.

Stacje energetyczne

 • Pod żadnym pozorem nie wchodzić do stacji.
 • Bez wchodzenia do stacji – przez otwarte drzwi głośno zadać pytanie czy ktoś znajduje się we wnętrzu stacji.
 • W przypadku stwierdzenia obecności osób nieupoważnionych (np. dzieci) kategorycznie zażądać opuszczenia przez nie pomieszczeń obiektu.
 • W miarę możliwości zamknąć drzwi klamką lub prowizorycznie zabezpieczyć – podeprzeć innym przedmiotem, założyć kłódkę itp.
 • Pilnie zadzwonić pod numer 22 821 31 31 z informacją o otwartych drzwiach do pomieszczeń stacji energetycznej ( w przypadku problemu z połączeniem zawiadomić policję lub zgłosić zdarzenie pod numer 112). W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres stacji oraz jej numer (napisany na drzwiach stacji).
 • Zaczekać na przyjazd służb technicznych innogy Stoen Operator (do 20 minut od wezwania) celem uniemożliwienia dostępu do stacji osobom postronnym.

Złącza kablowe

 • Pod żadnym pozorem nie dotykać urządzeń zainstalowanych w środku złącza.
 • W miarę możliwości zamnknąć drzwi klamką lub prowizorycznie zabezpieczyć – podeprzeć innym przedmiotem itp. ( w przypadku uszkodzenia zawiasów przy drzwiach metalowych złącza, zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie wpadły do wnętrza złącza; w razie wątpliwości nie dotykać).
 • Pilnie zadzwonić pod numer 22 821 31 31 z informacją o otwartych drzwiach do urządzeń energetycznych ( w przypadku problemu z połączeniem zawiadomić policję lub zgłosić zdarzenie pod numer 112). W przekazywanej informacji należy podać lokalizację lub dokładny adres złącza.
 • Zaczekać na przyjazd służb technicznych innogy Stoen Operator (do 20 minut od wezwania) celem uniemożliwienia dostępu do złącza osobom postronnym

Wytyczne i wskazówki prowadzenia robót

Celem niniejszych wytycznych i wskazówek jest wspieranie inwestorów/wykonawców robót w prowadzonej przez nich działalności budowlanej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 • zapewnienie bezpieczeństwa własnym pracownikom i osobom postronnym
 • przeciwdziałanie uszkodzeniom sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
Wytyczne i wskazówki prowadzenia robót budowlanych w pobliżu czynnych sieci i urządzeń elektroenergetycznych >

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sieci z innogy Stoen Operator

Poniżej przedstawiamy dedykowane użytkownikom usługi kluczowej informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie skutecznych sposobów zabezpieczania się przed takimi zagrożeniami.

Idź dalej >