/  IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr DRR-4321-58(6)/2013/MKo4 z dnia 13 grudnia 2013 r., zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązującą na terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Pierwotna treść Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązuje od 1 stycznia 2014 r., a późniejsze zmiany zostały naniesione na podstawie Kart aktualizacji.

IRiESD - treść pierwotna, obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.

Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

[plik PDF 6.83 MB]

Bilansowanie Systemu i Zarządzanie Ograniczeniami Systemowymi

[plik PDF 4.85 MB]

Słownik Skrótów i Definicji

[plik PDF 1.05 MB]

Załączniki

Szczegółówe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej
[plik PDF 0.83 MB] Pobierz >
Formularz powiadomienia OSDp przez sprzedawcę o zawartej umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej
[plik PDF 0.06 MB] Pobierz >
Lista kodów, którymi innogy Stoen Operator informuje sprzedawcę o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zgłoszonych umów sprzedaży oraz umów kompleksowych
[plik PDF 0.04 MB] Pobierz >
Karta Aktualizacji
[plik PDF 0.02 MB] Pobierz >

Karty aktualizacji

IRiESD - tekst jednolity, zaktualizowany

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (obowiązuje od 9.04.2018 r.)
[plik PDF 4.11 MB] Pobierz >

Wyciąg z IRiESD

Wyciąg z IRiESD
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >

Profile standardowe

2019
[plik XLSX 0.46 MB] Pobierz >
2018
[plik XLSX 0.48 MB] Pobierz >