Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  O nas  /  Kodeks dobrych praktyk OSD

Kodeks dobrych praktyk OSD

innogy Stoen Operator Sp. z o.o. jest współautorem Kodeksu Dobrych Praktyk Operatorów Systemów Dystrybucyjnych energii elektrycznej.

Kodeks ma na celu w możliwie przejrzysty sposób przybliżyć Odbiorcom zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego, a także pokazać różnicę pomiędzy działalnością Sprzedawców, Dystrybutorów i Wytwórców energii elektrycznej.

Dokument powstał przy współpracy z Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), które wspiera Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju rynku energetycznego w Polsce.

Poniżej znajdą Państwo dwie wersje Kodeksu – w języku polskim i angielskim.

Życzymy miłej lektury

Wersja polska - pobierz >Wersja angielska - pobierz >