Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  O nas  /  Kodeks Etyczny E.ON i Katalog Działań Niedozwolonych oraz Kodeks postępowania dostawcy na stronie innogy Stoen Operator

O grupie

Wszystkie spółki innogy w Polsce należą do Grupy E.ON, jednego z wiodących europejskich koncernów energetycznych. innogy działa w Polsce w obszarach sprzedaży energii elektroenergetycznej i gazowej, infrastruktury sieciowej, a także energii odnawialnej. Oferuje swoim obecnym i przyszłym klientom innowacyjne i zrównoważone portfolio produktów oraz usług. Dzięki nim klienci innogy mogą w sposób bardziej efektywny korzystać z różnych form energii i podnosić jakość swojego życia.

Największymi firmami należącymi do Grupy innogy w Polsce są: innogy Polska S.A. - odpowiedzialna za wsparcie rozwoju koncernu w Polsce, sprzedająca energię do około miliona klientów oraz spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o., zarządzająca warszawską siecią elektroenergetyczną. Dodatkowo w Polsce działają spółki innogy Polska IT Support Sp. z o.o., odpowiedzialna za procesy IT w Grupie oraz innogy Polska Solutions, świadcząca usługi w dziedzinie energetyki i elektroenergetyki, a także innogy Polska Operations - spółka, która jest centrum obsługi Klienta innogy Polska i innogy Stoen Operator. Odpowiedzialna za dostarczenie obsługi w ramach każdej z podróży Klienta: Join, Use, Pay i Leave.

Więcej informacji nt. działalności grupy E.ON dostępne jest na stronie eon.com.

Compliance podstawą zaufania

W E.ON jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec klientów, partnerów handlowych, akcjonariuszy i pracowników. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania jasnych zasad postępowania zawartych w Kodeksie Etycznym E.ON i Katalogu Działań Niedozwolonych. Tworzą one podstawy działalności biznesowej oraz społecznej całego przedsiębiorstwa. Tego samego oczekujemy od naszych partnerów handlowych.

Jeśli posiadają Państwo informacje o zachowaniu niezgodnym z Kodeksem Etycznym E.ON lub Katalogiem Działań Niedozwolonych, można je zgłosić bezpośrednio do Waszego Pełnomocnika ds. Kodeksu Etycznego lub przy zachowaniu anonimowości dzwoniąc na infolinię do zgłaszania wszelkiego rodzaju nadużyć i nieprawidłowości o numerze 221530879, lub dokonując zgłoszenia za pośrednictwem bezpiecznej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://eon-wb.compliancesolutions.com. Oba kanały komunikacji są dostępne przez całą dobę we wszystkich językach używanych w E.ON (w tym w języku polskim).

Kontakt

Wojciech Graczyk
Pełnomocnik ds. Kodeksu Etycznego dla spółek innogy w Polsce
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41
00-347 Warszawa

Napisz wiadomość

Dokumenty do pobrania

Pobierz Kodeks Etyczny E.ON i Katalog Działań Niedozwolonych
[plik PDF 15.31 MB] Pobierz >