/  O nas  /  Program zgodności

Program Zgodności jest zbiorem zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu dystrybucyjnego, zarówno tych obecnych, jak i potencjalnych.

Dokument został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRD.7124.29.2016.GMi1 z dnia 4 listopada 2016 r. oraz przyjęty Uchwałą Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu Zgodności. W przypadku pytań dotyczących jego zapisów zapraszamy do kontaktu: program.zgodnosci@innogy.com

Dokumenty do pobrania

Program Zgodności - Program zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego obowiazujący w innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
[plik PDF 0.17 MB] Pobierz >