Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Partnerzy  /  Przedsiębiorstwa obrotu energią

Lista przedsiębiorstw obrotu świadczących usługi na terenie innogy Stoen Operator

Lista przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną, upoważnionych na mocy Generalnej Umowy Dystrybucyjnej (GUD) oraz Generalnej Umowy Dystrybucyjnej kompleksowej (GUD-k) do świadczenia usług sprzedaży energii oraz usług kompleksowych na obszarze działania innogy Stoen Operator Sp. z o.o.


Zobacz listę przedsiębiorstw >

Generalna Umowa Dystrybucyjna

Generalna Umowa Dystrybucji (GUD) to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a Sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji usługi sprzedaży energii elektrycznej na obszarze odpowiedzialności tego Operatora.

Generalna Umowa Dystrybucyjna - kompleksowa

Generalna Umowa Dystrybucji dla usługi kompleksowej (GUD-k) to umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, zawierana pomiędzy Operatorem Systemu Dystrybucyjnego a Sprzedawcą energii elektrycznej w celu realizacji usługi kompleksowej na obszarze odpowiedzialności tego Operatora.

System wymiany danych z przedsiębiorstwami obrotu

System zmiany sprzedawcy

Zalogowanie się do systemu zmiany sprzedawcy jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do innogy Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego „loginu” i „hasła dostępu”. Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi z OSD przez każdego ze Sprzedawców.

Instrukcję obsługi systemu innSZS/UR można pobrać po zalogowaniu się do systemu i wybraniu przycisku „Pomoc”.

Przejdź do systemu >

System pozyskiwania danych pomiarowych

Zalogowanie się do Systemu pozyskiwania danych pomiarowych jest możliwe po złożeniu odpowiedniego wniosku do innogy Stoen Operator i uzyskaniu indywidualnego „loginu” i „hasła dostępu”. Informacje dodatkowe można uzyskać u osób wymienionych do kontaktu zgodnie z Generalnymi Umowami Dystrybucji zawartymi z OSD przez każdego ze Sprzedawców.

Przejdź do systemu >

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie Odbiorcy o zgodzie na zawarcie umowy z OSD (ważne od 20.02.2021 r.)
[plik PDF 0.25 MB] Pobierz >
innogy Stoen Operator Korzystanie z serwera sFTP
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.6 obowiązująca do 28.08.2018 r.)
[plik PDF 0.22 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.7 obowiązująca od 29.08.2018 r. do 31.01.2020 r.)
[plik PDF 0.24 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.8 obowiązująca od 1.02.2020 r.)
[plik PDF 1.71 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.9 obowiązująca od 1.01.2021 r.)
[plik PDF 0.39 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji „SWI” (wersja 1.10 obowiązująca od 1.04.2021 r.)
[plik PDF 0.40 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji „SWI” (wersja 1.11 obowiązująca od 1.09.2021 r.)
[plik PDF 0.41 MB] Pobierz >
Standardy wymiany informacji – „SWI” (wersja 1.12 obowiązująca do 01.10.2021 r.)
[plik PDF 0.41 MB] Pobierz >
Zgłoszenie umowy sprzedaży energii elektrycznej/zmiany sprzedawcy
[plik PDF 0.19 MB] Pobierz >
Formaty plików pomiarowych
[plik PDF 0.15 MB] Pobierz >
Anulowanie procesów w innSZS/UR i przez usługę B2B
[plik PDF 0.18 MB] Pobierz >