Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Taryfy  /  Gospodarstwo domowe / Grupa taryfowa G

Aktualne stawki dystrybucyjne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Grupa taryfowa G11

Stawki dystrybucyjne G11 Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

jednostrefowy

0,1391 0,1710

Składnik stały stawki sieciowej [zł/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

6,62

10,70

8,14

13,16

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,21 0,26
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,42 0,52
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,52 3,10

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20 2,71

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii od 1200 kWh do 2800 kWh

roczne zużycie energii powyżej 2800 kWh

1,87

4,48

7,47

10,46

2,30

5,51

9,19

12,87

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Grupa taryfowa G12

Stawki dystrybucyjne G12 Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

nocny

0,1512

0,0329

0,1859

0,0404

Składnik stały stawki sieciowej [zł/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

6,62

10,70

8,14

13,16

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,21 0,26
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,42 0,52
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,52 3,10

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20 2,71

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00 0,00
Stawka opłaty mocowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii od 1200 kWh do 2800 kWh

roczne zużycie energii powyżej 2800 kWh

1,87

4,48

7,47

10,46

2,30

5,51

9,19

12,87

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00

13:00 - 15:00 i 22:00 - 6:00

Grupa taryfowa G12w

Stawki dystrybucyjne G12w Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

nocny

0,1527

0,0642

0,1878

0,0789

Składnik stały stawki sieciowej [zł/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

6,62

10,70

8,14

13,16

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,21 0,26
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,42 0,52
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,52 3,10

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20 2,71

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00 0,00
Stawka opłaty mocowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii od 1200 kWh do 2800 kWh

roczne zużycie energii powyżej 2800 kWh

1,87

4,48

7,47

10,46

2,30

5,51

9,19

12,87

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

Od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.00–22.00

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 22.00–6.00
oraz wszystkie godziny sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy

Grupa taryfowa G12as

Stawki dystrybucyjne G12as Netto Brutto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

0,1391 0,1710

nocny

1) 0,1391**

2) 0,0402***

1) 0,1710**

2) 0,0494***

Składnik stały stawki sieciowej [zł/m-c]

instalacja 1-fazowa

instalacja 3-fazowa*

13,24

21,40

16,29

26,32

Stawka opłaty przejściowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii powyżej 1200 kWh

0,02

0,10

0,33

0,025

0,12

0,41

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

12-miesięczny, rozliczenie za energię co 12 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,21 0,26
6-miesięczny, rozliczenie za energię co 6 miesięcy, płatność co 2 miesiące 0,42 0,52
1-miesięczny, rozliczenie za energię co miesiąc, płatność także co miesiąc 2,52 3,10

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20 2,71

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00 0,00
Stawka opłaty mocowej [zł/m-c]

roczne zużycie energii poniżej 500 kWh

roczne zużycie energii od 500 do 1200 kWh

roczne zużycie energii od 1200 kWh do 2800 kWh

roczne zużycie energii powyżej 2800 kWh

1,87

4,48

7,47

10,46

2,30

5,51

9,19

12,87

* dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiarowo-rozliczeniowe

** stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej nie przewyższającej ilości energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.23 - 3.1.26 Taryfy 

*** stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w punktach 3.1.23 - 3.1.26 Taryfy

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.

Miesiące

Strefa dzienna

Strefa nocna

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6.00–22.00

22.00–6.00