Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Taryfy  /  Gospodarstwo domowe / Grupa taryfowa R

Aktualne stawki dystrybucyjne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Stawki dystrybucyjne ryczałt (R)

netto

brutto

Stawka jakościowa [zł/MWh]

0,0102

0,0125

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

0,2600

0,3198

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kWh/m-c]

17,45

21,46

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

odbiorca przyłączony do sieci WN

odbiorca przyłączony do sieci SN

odbiorca przyłączony do sieci nN

0,20

0,19

0,08

0,25

0,23

0,10

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

2,71

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00 0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20 93,73

Podane w tabeli stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%.

Prezentowane ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających z faktury.