Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Taryfy  /  Przedsiębiorca / Grupa taryfowa C

Aktualne stawki dystrybucyjne

Jakiego rodzaju
Klientem jesteś?

Gospodarstwo domowe

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Przedsiębiorca

Jaka grupa taryfowa Cię interesuje?


Grupa taryfowa B

Wybierz grupę taryfową dla siebie


Grupa taryfowa A

Wybierz grupę taryfową dla siebie

Grupa taryfowa C11

Stawki C11

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

jednostrefowy

0,1520

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

4,43

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,73

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Grupa taryfowa C11em

Stawki dystrybucyjne C11em

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

0,30401
0,22802

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

1,111
4,432

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,73

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

1stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.15 ppkt 1 Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2021 r., sygnatura: DRE.WPR.4211.8.6.2020.LP,
2stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.15 ppkt 2 Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2021 r., sygnatura: DRE.WPR.4211.8.6.2020.LP.

Grupa taryfowa C12a

Stawki C12a

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

szczytowy

0,1794

pozaszcztowy

0,0955

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

4,43

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,73

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 

Miesiące

Strefy szczytowe

Strefy pozaszczytowe

Od 1 kwietnia do 30 września

8:00 - 11:00 i 20:00 - 21:00

11:00 - 20:00 i 21:00 - 8:00

Od 1 października do 31 marca

8:00 - 11:00 i 17:00 - 21:00

11:00 - 17:00 i 21:00 - 8:00

Grupa taryfowa C12b

Stawki C12b

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

dzienny

0,1912

nocny

0,0596

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

4,43

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

2,73

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.
 

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6:00 - 13:00 i 15:00 - 22:00

13:00 - 15:00 i 22:00 - 6:00

Grupa taryfowa C21

Stawki dystrybucyjne C21

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

0,0871

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

10,49

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

6,86

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Grupa taryfowa C21em

Stawki dystrybucyjne C11em

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

0,17421
0,13072

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

2,621
10,492

Stawki opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawki opłaty abonamentowej [zł/m-c]

6,86

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

1stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.15 ppkt 1 Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2021 r., sygnatura: DRE.WPR.4211.8.6.2020.LP,
2stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.15 ppkt 2 Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 stycznia 2021 r., sygnatura: DRE.WPR.4211.8.6.2020.LP.

Grupa taryfowa C22a

Stawki dystrybucyjne C22a

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

0,0871

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

10,49

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

6,86

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Strefy

strefy szczytowe strefy pozaszczytowe

Miesiąc

Ranna

Wieczorna

Dzienna Nocna

Styczeń

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Luty

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Marzec

8:00 - 11:00

18:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 18:00

21:00 - 6:00

Kwiecień

8:00 - 11:00

19:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 19:00

21:00 - 6:00

Maj

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Czerwiec

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Lipiec

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Sierpień

8:00 - 11:00

20:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 20:00

21:00 - 6:00

Wrzesień

8:00 - 11:00

19:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 19:00

21:00 - 6:00

Październik

8:00 - 11:00

18:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 18:00

21:00 - 6:00

Listopad

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Grudzień

8:00 - 11:00

16:00 - 21:00

6:00 - 8:00 i 11:00 - 16:00

21:00 - 6:00

Grupa taryfowa C22b

Stawki C22b

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

0,0871

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

10,49

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

6,86

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Miesiące

Strefy dzienne

Strefy nocne

Od 1 stycznia do 31 grudnia

6:00 - 21:00

21:00 - 6:00

Grupa taryfowa C23

Stawki C23

netto

Stawka jakościowa [zł/kWh]

0,0102

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/kWh]

0,0871

Składnik stały stawki sieciowej [zł/kW/m-c]

10,49

Stawka opłaty przejściowej [zł/kW/m-c]

0,08

Stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c]

6,86

Stawka opłaty OZE [zł/MWh]

2,20

Stawka opłaty kogeneracyjnej [zł/MWh]

0,00

Stawka opłaty mocowej [zł/MWh]

76,20

Podane stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Strefy

Nr strefy

Strefa doby

Lato

(od 1 kwietnia do 30 września)

Zima

(od 1 października do 31 marca)

1.

Szczyt przedpołudniowy

7:00 - 13:00

7:00 - 13:00

2.

Szczyt popołudniowy

19:00 - 22:00

16:00 - 21:00

3.

Pozostałe godziny doby*

13:00 - 19:00

22:00 - 7:00

13:00 - 16:00

21:00 - 7:00

* W grupie taryfowej C23 do strefy trzeciej (pozostałe godziny doby) zaliczane są wszystkie godziny (cała doba) sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy