Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Usługi dodatkowe

Diagnostyka

 • pomiary urządzeń indywidualnej ochrony  przeciwporażeniowej
 • pomiary instalacji ochronnych w budynkach
 • diagnostyka transformatorów 
 • badanie przekładników prądowych i napięciowych
 • regeneracja oleju elektroizolacyjnego

Serwis

 • przeglądy i oględziny stacji transformatorowych
 • eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych
 • pomiary ochrony przeciwporażeniowej i odbiory pomieszczeń stacji transformatorowych
 • badania kamerą termowizyjną
 • przygotowanie pomieszczeń stacji
 • gotowość do naprawy urządzeń elektroenergetycznych Klienta

Analityka danych pomiarowych

 • raport danych pomiarowych profilowych

 • analiza danych pomiarowych profilowych

Obsługa układów pomiarowych Klienta

 • montaż szaf licznikowych wraz z wykonaniem obwodów wtórnych w nowych i modernizowanych układach pomiarowych pośrednich i półpośrednich
 • wymiana przekładników prądowych, napięciowych w modernizowanych układach pomiarowych
 • montaż układów pomiarowych nN (podliczników) w instalacjach wewnętrznych obiektu

Zasilanie tymczasowe

 • prowizorki budowlane / zasilanie imprez
 • sprzedaż / wynajem prowizorek budowlanych, szafek pomiarowych nN
 • wyposażenie w układ pomiarowo - rozliczeniowy stacji transformatorowych SN/nN  dla zasilania placów budowy

Przewoźne stacje transformatorowe

 • wynajem przewoźnych stacji transformatorowych SN/nN (kontenerowych)

Stacje ładowania

 • montaż i podłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Licznik zdalnego odczytu na żądanie