Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Partnerzy  /  Usługi DSR

Komunikat innogy Stoen Operator Sp. z o.o. dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP

 W związku z aktualizacją Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE S.A. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017) i wprowadzeniem zasad certyfikacji Obiektów Redukcji (ORed) wykorzystywanych do świadczenia usług redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), innogy Stoen Operator Sp. z o.o. informuje, że wnioski o wydanie certyfikatów dla ORed przyłączonych do sieci innogy Stoen Operator Sp. z o.o. powinny być przesyłane w formie pisemnej lub w formie skanu na adresy:
 
Korespondencja papierowa:

innogy Stoen Operator Sp. z o.o.

ul. Piękna 46

00-672 Warszawa

 
Skany:
info_operator@innogy.com


W przypadku, gdy Obiekt Redukcji przyłączony jest do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego, która nie posiada połączenia z siecią przesyłową (OSDn), wniosek o wydanie certyfikatu dla ORed należy skierować do OSDn, a wówczas OSDn powinien przesłać wystawiony przez siebie certyfikat dla ORed do innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 
Dodatkowo informujemy, że występowanie do innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z wnioskami o wydanie certyfikatów dla ORed oraz przekazywanie certyfikatów przez OSDn do innogy Stoen Operator Sp. z o.o., powinno odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 2.1.11.9.1. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.
 
Wszystkie niezbędne dokumenty, w tym treść IRiESP, wzór wniosku o wydanie certyfikatu dla ORed oraz wzór certyfikatu dla ORed, dostępne są na stronie internetowej PSE S.A.: www.pse.pl
 
W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt e-mailowy na adres poczty elektronicznej: info_operator@innogy.com