Aktualizacja z dnia 21.05.2021 r. - od 24 maja zmniejszamy ograniczenia pracy Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja. Więcej informacji tutaj.
AKTUALIZACJA Z DNIA 1.03.2021 r. - do odwołania ograniczamy prace sieciowe w terenie a przed kontaktem bezpośrednim prosimy o informację na temat Państwa stanu zdrowia. Więcej informacji tutaj.

 /  Zmiana warunków umowy dystrybucyjnej  /  Rozwiązanie umowy / Klient indywidualny

Informacje o procesie

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji jest równoznaczne z zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej do danego punktu poboru.

Dlatego rozwiązanie umowy może być uzasadnione jedynie trzema przypadkami: 

1) Demontaż licznika lub odłączenie urządzeń w lokalu

Może wystąpić w sytuacji, gdy lokal nie będzie dalej użytkowany, w związku z czym nie będzie w nim pobierana energia elektryczna.

2) Zawarcie kolejnej umowy o świadczenie usług dystrybucji

Może wystąpić w sytuacji, gdy poprzednia umowa jest nieaktualna, ponieważ zmieniają się jej parametry techniczne lub inne dane w niej zawarte. W takim przypadky należy wypowiedzieć starą umowę i zawrzeć nową. 

3) Zmiana użytkownika lokalu

Przykładem może być sprzedaż/wynajęcie lokalu innej osobie, która od tego momentu będzie użytkownikiem energii w tym miejscu. 

Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji może złożyć osoba, na którą ta umowa jest zawarta lub upoważniony przez nią podmiot. 

Wybierz odpowiedni wniosek:

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla konsumentów - demontaż licznika

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla konsumentów - zawarcie nowej umowy

Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla konsumentów - przejęcie punktu poboru energii przez innego użytkownika

Jeśli wniosek będzie składany przez pełnomocnika, wypełnij dodatkowo formularz:

Pełnomocnictwo ogólne

Jeśli wniosek dotyczy wielu punktów poboru energii, nie zapomnij wypełnić załącznika:

Załącznik do wniosku o zawarcie lub wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - Wykaz danych i parametrów handlowych miejsc odbioru energii

Odpowiedni wniosek możesz wypełnić online i przesłać poprzez stronę internetową. Masz również możliwość dostarczenia wydrukowanego i wypełnionego wniosku do naszego Biura Obsługi Klientów - Dystrybucja bądź przesłania go na nasz adres korespondencyjny - dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

Termin i sposób realizacji

Demontaż licznika/odłączenie urządzeń

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji w przypadku demontażu licznika lub odłączenia urządzeń odbywa się wraz z terminem demontażu/odłączenia. Zlecenie realizacji demontażu/odłączenia planujemy zgodnie z harmonogramem prac służb technicznych. O dokładnym terminie informujemy po złożeniu wypowiedzenia.

Zawarcie nowej umowy

Umowa, która ulega wypowiedzeniu, jest rozwiązywana zgodnie z terminem wypowiedzenia, który jest w niej zawarty. Nowa umowa wchodzi w życie z dniem rozwiązania poprzedniej. W takim przypadku nie ma potrzeby demontowania licznika, chyba że zmiana parametrów nowej umowy wymaga instalacji nowego układu pomiarowego (np. zmiana rodzaju instalacji z jednofazowej na trójfazową). 

Przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę

W takim przypadku umowa o świadczenie usług dystrybucji jest rozwiązywana zgodnie z okresem wypowiedzenia, który jest w niej zawarty. Po jej zakończeniu nabiera mocy umowa zawarta przez nowego użytkownika lokalu. W tej sytuacji nie ma potrzeby demontowania licznika.

Dokumenty do pobrania

Wypowiedzenie umowy

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - demontaż licznika

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - przejęcie punktu poboru przez innego Odbiorcę

  [plik PDF 0.20 MB] Pobierz >

 • Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług dystrybucji - zawarcie nowej umowy dla danego punktu poboru

  [plik PDF 0.18 MB] Pobierz >

Pełnomocnictwa

 • Pełnomocnictwo ogólne

  [plik PDF 0.16 MB] Pobierz >